دوره آموزشی اصول ایزولاسیون(جداسازی )شوک و ارتعاش

حفاظت از تجهیزات حساس و گرانقیمت در برابر اثرات مخرب شوک و ارتعاش نیاز به دانش کافی دارد.در غیر این صورت ممکن است حفاظت موثری انجام نشده و یا طبق تجربه حتی با یک ایزولاسیون نامناسب ؛ضربه بیشتری به تجهیزات وارد شود.(ضربه صلب ؛تشدید مضاعف؛ … ).لذا در این دوره سعی می شود دانش حداقلی برای ایزولاسیون مناسب شوک و ارتعاش به علاقمندان ارایه گردد.

عناوین اصلی دوره:(۱۴ ساعت)

۱-مبانی شوک و ارتعاش(مفاهیم ارتعاشات ؛میرایی؛شوک؛نویز؛اصول ایزولاسیون ارتعاشات؛اصول کاهش نویز)

۲-تعاریف و نظریات اصلی در تحلیل شوک و ارتعاش(سینماتیک؛جسم صلب؛خصوصیت فنر؛میرایی؛اصطکاک و انرژی ؛خصوصیات ارتعاشی سیستم های مکانیکی)

۳-ایزولاسیون ارتعاشات(ایزولاسیون ارتعاشی تجهیزات مولد ارتعاش؛ایزولاسیون ارتعاشات تجهیزات حساس به ارتعاش؛ایزولاسیون شوک)

۴-سیستم های چند درجه آزادی مودهای کوپل شده

۵-محاسبه بار استاتیکی توزیع شده

۶-اجسام تحت نیرو یا گشتاور ارتعاشی

۷-آشنایی با انواع دمپر ها جهت ایزولاسیون غیر فعال شوک وارتعاش