دوره آموزشی تحلیلهای مهندسی به کمک نرم افزار SOLIDWORKS

طراحان صنعتی؛ دانشجویان و مهندسین مکانیک می توانند از آموزش این دوره برای تحلیل های کاربردی بر روی قطعات و مجموعه های طراحی شده توسط نرم افزار پر کاربرد SOLIDWORKS استفاده کنند. هر چند دقت تحلیل را نمی توان با نرم افرارهای خاص تحلیلی مقایسه کرد در عین حال برای داشتن دید کلی و نسبتا صحیح تحلیلی در طرح های مختلف همراه با سرعت عمل ؛خصوصا مواردی که نیاز به تغییرات مختلف در حین طراحی و لزوم بهینه سازی طرح دارند؛ بسیار کاربردی و مناسب خواهد بود و سرعت فرآیند طراحی خصوصا در طراحی اولیه با این روش بیشتر می گردد.(در صورت لزوم طرح نهایی را می توان با استفاده از نرم افزار هایی با دقت بالاتر و توسط متخصصین مربوطه تحلیل نمود.)-تحلیلهای مختلف استاتیکی ؛حرارتی ؛فرکانسی و ارتعاشاتی ؛ با استفاده از مدلهای تمرینی آماده در این دوره به صورت کارگاه آموزشی به انجام می رسد.مرجع اصلی این دوره کتاب “engineering alalysis with solidworks2018 ” اثر دکتر کاروسکی بوده ؛در عین حال برای فراگیری تحلیل کاملتر در هر زمینه ؛منابع آموزشی مجزایی نیز جهت علاقمندان در طی دوره معرفی خواهد گردید.

پیش نیاز ها:

۱-آشنایی کلی با مباحث استاتیک و دینامیک؛مقاومت مصالح ؛انتقال حرارت؛ارتعاشات مکانیکی

۲-تسلط نسبی به نرم افزار SOLIDWORKS

عناوین اصلی دوره:(۶۰ ساعت)

۱-آشنایی کلی با تحلیل به روش المان محدود (۳ ساعت)

۲-تحلیل های استاتیکی (۲ ساعت)

۳-تحلیل های فرکانسی (۲ ساعت)

۴-تحلیل های حرارتی (۵ ساعت)

۵-شبیه سازی سقوط (۲ ساعت)

۶-مسائل غیر خطی(۱۰ ساعت)

۷-آنالیز ارتعاشات(۱۲ ساعت)

۸-کاربردی کردن تحلیل های مهندسی در فرآیند طراحی و بهینه سازی طرح (۶ ساعت)

۹-سایر نکات کاربردی در تحلیل های مهندسی(۱۰ ساعت)