دوره تخصصی جداسازی غیر فعال ارتعاشات

عناوین دوره:(۴۸ ساعت)

۱-خصوصیات دینامیکی سیستم های ایزولاسیون ارتعاشات(مقدمات ؛ویژگیهای اساسی پایه های الاستیک ؛کوپلینگ دینامیکی؛دینامیک یک -دو و سه درجه آزادی؛ایزولاسیون ارتعاشات تصادفی؛ایزولاسیون شوک؛غیر خطی بودن در سیستم های ایزولاسیون ارتعاشات)

۲-اصول و معیارهای ایزولاسیون ارتعاش(مقدمات؛ایزولاسیون ارتعاش تجهیزات حساس؛ارتعاشات محیطی؛سیستم های ایزولاسیون ارتعاش؛نکات جانبی برای ایزولاسیون ارتعاش تجهیزات دقیق؛ایزولاسیون تجهیزات مولد ارتعاش و تجهیزات دارای هر دو حالت؛ارتعاشات تجهیزات با فوندانسیون غیر صلب؛نصب موتور و ماشین آلات در وسایل نقلیه؛انتخاب تجربی ایزولاتورها؛نقش میرایی)

۳-بررسی نقش الاستیسیته و میرایی در ایزولاتورها(مقدمات؛فنرهای فلزی؛دمپرها؛مواد پلاستیکی؛فلزات با میرایی بالا؛المانهای پنوماتیکی و هیدرولیکی)

۴-تمهیدات لازم برای جداسازی غیر فعال ارتعاشات

(مقدمات؛انتخاب مواد؛ ایزولاتورهای لاستیکی؛ایزولاتورهای فرکانس ثابت؛ایزولاتورهای فلزی؛ایزولاتورهای با سختی کم؛ایزولاتورهای پنوماتیکی؛کوپلینگ های انتقال قدرت)

منابع اصلی:

۱-passive vibration isolation ( کتاب تخصصی اثر دکتر ایروین چاپ ۲۰۰۳)

۲-harris shock and vibration handbook(sixth edition)