پژوهش وآموزش

جهت توسعه دانش مهندسی؛ دوره های آموزشی کاربردی در زمینه ارتعاشات طراحی و تدوین شده ؛ تا سطح معلومات کارشناسان و مهندسین گرامی در این زمینه ارتقا یافته و نهایتا منجر به کیفیت بالاتر در عملکرد و محصولات گردد.توضیحات مختصری از هدف و محتوای کلی هر دوره را در منوی مربوطه می توانید مشاهده نمایید.این دوره ها طبق نیازسنجی از برخی صنایع برگزار می گردد.

  • :