شناسایی مسئله

برای طراحی مناسب یک سیستم ایزولاسیون شوک و ارتعاش؛ می بایست دانش کافی در زمینه ارتعاشات کاربردی ؛ شناخت کافی از مسئله مورد نظر ؛آشنایی با انواع ایزولاتورها و مهارت انتخاب و کاربرد ایزولاتور مناسب وجود داشته باشد. به عنوان مثال انتخاب ضربه گیری که فرکانس طبیعی مجموعه را از لحاظ طراحی در محدوده نامناسبی؛ مثلا نزدیک به فرکانس کاری ماشین آلات دوار قرار دهد می تواند آثار زیانباری از جمله بروز پدیده مخرب تشدید مضاعف را ایجاد کند .ویا نصب یک باکس داخل داشبورد یک شناور؛ با دمپر هایی که فرکانس طبیعی مشابهی با مجموعه ایزولاتورهای این داشبورد داشته باشند باعث بروز خرابی بیشتری در اثر شوک و ارتعاش می گردد.یا زمانیکه فرکانس طبیعی های یک سازه با فرکانس طبیعی سیستم ایزولاسیون نزدیک باشد افزایش دامنه بالاتری را شاهد خواهیم بود. (در این حالتها نصب تجهیزات بدون ضربه گیر یا لرزه گیر مناسبتر است!). همچنین مشاهده شده است که در برخی سیستم های ایزولاسیون صرفا ارتعاشات در نظر گرفته شده در حالیکه به دلیل وجود ضربه و شوک ؛لرزه گیرها ی انتخاب شده برای کاهش شوک نامناسب بوده و به اشباع می رسند. جهت علاقمندان به آشنایی بیشتر به مبحث ایزولاسیون شوک و ارتعاش دانلود و مطالعه کامل فایل زیر پیشنهاد می شود.

vibration and shock isolation

کارشناسان این شرکت با استفاده از مطالعات ؛تجربیات موجود و نیز بهره گیری از روش طراحی شرکتهای معتبر سازنده ضربه گیر ؛مناسبترین سیستم ایزولاسیون شوک و ارتعاش را مطابق نیازمندیهای مسئله و حتی الامکان با استفاده از محصول با کیفیت داخلی به متقاضی پیشنهاد می نمایند. به عنوان مثال جدول زیر نمونه ای برای برخی از شرایط مختلف طراحی است که در ان ضربه گیر های سیمی طبق مدارک فنی ؛انتخاب بهینه ای هستند.

جهت مجموعه های حساس و الکترونیکی نیاز به تکمیل فرم ورودی طراحی بوده همچنین در صورت نیاز؛امکان مشاوره و معرفی مراکز همکار جهت داده برداری ارتعاشی و تعیین اطلاعات مورد نیاز فرم و همچنین بررسی عملکرد در تست های شوک و ارتعاش مطابق استاندارد وجود دارد.(در صورت عدم تکمیل فرم ؛ارائه پیشنهاد به صورت تجربی و عمومی میسر خواهد بود).

دانلود فرم طراحی سیستم ایزولاسیون شوک و ارتعاش برای تجهیزات الکترونیکی حساس

برای ایزولاسیون منابع مولد ارتعاش از جمله موتورهای احتراق داخلی نیز؛روشهای علمی و تجربیات شرکتهای معتبر (از جمله شرکت BARRY) قابل استفاده می باشد موقعیت و چیدمان صحیح ایزولاتورها ؛ توزیع صحیح سختی آنها مطابق مشخصات فنی موتور(ممان اینرسی ها ؛مرکز ثقل ؛تعداد سیلندر ؛ نحوه بالانس ؛نوع سیستم انتقال قدرت ؛نقاط تکیه گاهی و ….) از الزامات اساسی جهت کسب سیستم ایزولاسیون مناسب برای این گونه موتورها بوده که نیازمند تخصص و تجربه بالایی می باشد.کارشناسان شرکت تدبیر صنعت بسامد شرق نیز در این زمینه ؛ آمادگی مشاوره و ارائه طرح مناسب جهت کاهش نویز و ارتعاشات تولید شده توسط موتورهای احتراق داخلی را دارا می باشند.