محصول

پس از بررسی کاتالوگ و مدارک فنی اکثر سازندگان ؛ایزولاتورهای سیمی ( cable mount ) یا (rope mount) به عنوان یکی از پرکاربردترین موارد خصوصا جهت کاربردهای دریایی (شرایط سخت)شناسایی شدو با کسب دانش فنی نسبت به ساخت مدلهای متنوع آن برای استفاده در پروژه های ایزولاسیون شوک و ارتعاش اقدام گردیده است.در منوهای موجود می توانید مراحل طراحی ؛ساخت؛آزمایش و کاتالوگ این محصول را مشاهده نمایید.