کاتالوگ ها

دسته

دسته بندی نشده

کاتالوگ ها

توجه خاص به اثرات مخرب شوک و ارتعاش هنگام طراحی محصولات ضروری است.در صورتی که این امر نادیده گرفته شود ممکن است محصولات در تست های کیفی(Qualification test ) رد شوند.بخشی از این توجه در ارتباط با طراحی و تحلیل صحیح و بخشی به ایزولاسیون مناسب مرتبط است.در بخش ایزولاسیون تجربه نشان می دهد که کارشناسان صنایع مختلف با چالشهای زیر روبرو هستند.

۱-دانش وتسلط کافی به مباحث شوک و ارتعاش ۲-تشخیص صحیح مسئله ارتعاشی ۳-انتخاب و محاسبه صحیح سیستم ایزولاسیون مناسب طبق شرایط مسئله ۴-تامین ضربه گیرهای لازم۵-نصب صحیح ۶-نحوه بررسی عملکرد ؛ بازخورد و اصلاحات احتمالی در طرح (خرید خارج اجزای مورد نیاز سیستم ایزولاسیون معمولا پر هزینه و زمانبر بوده همچنین در صورت لزوم ایجاد تغییرات در طرح؛تکرار فرآیند خرید الزامی ولی سخت خواهد بود.) لذا استفاده ازمحصول ؛دانش و تجربه شرکتهای سازنده معتبر داخلی که توانمندی ارائه خدمات طراحی و محاسباتی وتامین لرزه گیرو ضربه گیر برای مقاصد متنوع را داشته باشند مناسبتر خواهد بود.

شرکت تدبیر صنعت بسامد شرق نیز به همین منظور سعی در رفع نیازمندی صنایع مختلف مشاوره در حوزه ایزولاسیون شوک و ارتعاشات دارد.در ادامه کاتالوگ این شرکت و برخی از شرکتهای معتبر خارجی فعال در این حوزه را می توانید دانلود نمایید.

دانلود کاتالوگ شرکت تدبیر صنعت (TS-VIBRA)

۰

دانلود کاتالوگ سایر شرکتها

کاتالوگ شرکت ENIDINE

کاتالوگ شرکت IDC

(۱)کاتالوگ شرکت SOCITEC

کاتالوگ شرکت WILLBRANDT

(۲)کاتالوگ شرکت SOCITEC

کاتالوگ شرکت POWERFLEX

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *